جزئیات بازی

حذف تمام کاشی از هیئت مدیره با برخورد 2 از همان کاشی. کش رفتن به حرکت کاشی.

2016-11-19

دفعات بازی 814 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...