جزئیات بازی

سرگرم کننده و رنگارنگ زوما و سنگ مرمر بازی پوپر. ساقه سنگ مرمر را به زنجیره و اتصال 3 یا بیشتر از سنگ مرمر همان. قبل از اینکه به خروجی برسند تمام سنگ مرمرها را بردارید. کلیک کنید / شیر بر روی تیرانداز برای تغییر رنگ.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 790 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...