جزئیات بازی

خط تیره از پلت فرم به پلت فرم در این بازی پریدن بی پایان. چند سیب شیرین جوم جوم می خورد، قبل از اینکه او؟یک پلت فرم را از دست خواهد داد و سقوط می کند؟ تو جوم جوم پرش رو دوست داري!

2016-11-20

دفعات بازی 827 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...