جزئیات بازی

اولین بازی در سری بازی های جولی جونگ ماهجونگ. 100 طرح بندی فال ماهجونگ مختلف به بازی. ترکیب 2 از همان کاشی رایگان برای حذف آن کاشی.

2016-11-29

دفعات بازی 863 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...