جزئیات بازی

مبادله 2 مورد و مطابقت 3 یا بیشتر از موارد مشابه و حذف تمام پس زمینه های بنفش.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 854 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...