جزئیات بازی

مطابقت حداقل 3 جواهرات شش ضلعی در یک خط و سعی کنید به ضرب و شتم تمام سطوح 50 در این بازی Match3 چالش برانگیز!

2016-12-11

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 814 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...