جزئیات بازی

بازی فاکس ماجراجو. کمک به آقای فاکس در ماجراجویی جادویی خود را.. سوئیچ بین روز و شب را انتخاب کنید راه درست برای پایان سطح. ایجاد کلون سنگ به پرش بالاتر و جمع آوری سنگهای سبز.

2016-12-22

موضوع: ماجرا

دفعات بازی 1023 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...