جزئیات بازی

پشته کارت بر روی دو چرخ کارت. در پشته سمت راست از 7 تا شاه و در پشته سمت چپ پایین از 6 به آس. شما می توانید بازی 1 از 8 کارت بالا یا زیر چرخ. شما می توانید بر روی 2 چرخ و یا در پشته باز در دایره سمت راست بازی و شما می توانید کارت های جدید از پشته بسته در دایره سمت چپ دریافت کنید. 1 بازدم پشته وجود دارد.

2016-11-29

موضوع: کارتها

دفعات بازی 729 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...