جزئیات بازی

بچه گربه شایان ستایش می خواهد به پرش دور: نشان دادن مهارت های خود را و کمک به او را با پیدا کردن زمان بندی مناسب برای شروع او و گسترش آن را با ضربه زدن به اقلام در زمین بازی. اضافی و قدرت آپ در مغازه در دسترس هستند.

2017-01-02

دفعات بازی 779 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...