جزئیات بازی

پیدا کردن تمام اشیاء پنهان در باغ مسحور شده است. شما مقدار محدودی از نوبت و شما نوبت جدید اگر شما یک دسته از اشیاء کامل دریافت کنید. بنابراین سعی کنید برای پیدا کردن تمام اشیاء از یک دسته اول. زوم در دو کلیک / شیر یا استفاده از گزینه تمام صفحه.

2016-11-18

موضوع: دیگر

دفعات بازی 717 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...