جزئیات بازی

روزانه پازل کالکودوکو جدید. مانند سودوکو: شبکه ای را پر کنید که در آن هر عدد تنها می تواند یک بار در هر ردیف/ستون رخ دهد. اما قفس ها (جعبه مرزی ضخیم) باید نتیجه داده شده را با اپراتور داده شده تولید کنند.

2016-11-26

موضوع: پازل

دفعات بازی 743 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...