جزئیات بازی

هر روز پازل دودویی جدید در 4 اندازه: 6x6, 8x8, 10x10 و 12x12. استفاده از منطق برای حل پازل. هدف بازی قرار دادن یک ۰ یا ۱ در هر سلول با استفاده از قوانین زیر است: ممکن است بیش از دو عدد یکسان مستقیماً در کنار یا زیر یکدیگر قرار ن گیرند. هر ردیف و هر ستون باید به عنوان صفر به عنوان یک شامل. ترکیب صفرها و یک ها در هر ردیف منحصر به فرد است. همین امر در مورد هر ستون نیز صدق می کند.

2016-11-19

موضوع: پازل

دفعات بازی 733 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...