جزئیات بازی

اتصال 4 یا موجودات در یک ردیف (افقی، عمودی یا مورب) برای حذف گروه.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 812 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...