جزئیات بازی

خوش آمدید به پیتزا دیوانه! اجرا پیتزا فروشی ایتالیا خود را! در این بازی خنده دار سرگرمی شما نیاز به فروش پیتزا به عنوان بسیاری از شما می توانید - قبل از هر پیتزا را از صفحه نمایش زد.

2016-11-23

دفعات بازی 901 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...