جزئیات بازی

شلیک دشمنان خود را با تعیین قدرت و زاویه توپ خود را. هر چي کمتر شليک کني بهتره

2016-11-12

دفعات بازی 732 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...