جزئیات بازی

بازی سرگرم کننده 3 بازی با کلاه بطری. مبادله 2 کلاه بطری برای مطابقت با 3 یا بیشتر از همان در یک ردیف یا ستون. حذف به عنوان بسیاری از کلاه بطری به عنوان نشان داد.

2016-11-19

موضوع: بازی 3

دفعات بازی 809 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...