جزئیات بازی

فال ماهجونگ اتصال بازی با حیوانات خنده دار. اتصال 2 از همان حیوانات به آنها را حذف کنید. خط اتصال نمی تواند بیشتر از آن دو زاویه ۹۰ درجه داشته باشد.

2016-11-19

دفعات بازی 749 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...