جزئیات بازی

ترکیب 2 کاشی رایگان از همان نوع به گونه ای که ارزش کل 10 است. یک سنگ در صورتی آزاد است که پوشیده نشده باشد و حداقل ۱ سمت آزاد (چپ یا راست) داشته باشد.

2016-11-19

دفعات بازی 779 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...