جزئیات بازی

بازی ذهن کلاسیک. برج را از سمت چپ به سمت راست حرکت بده. شما فقط می توانید قطعات کوچکتر را روی قسمت های بزرگتر انباشته کنید و نه برعکس.

2016-11-26

موضوع: پازل

دفعات بازی 731 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...