جزئیات بازی

قرار دادن یک به یک 25 ربات (به طور تصادفی از 6 هر یک با مقادیر 0 تا 5) در هیئت مدیره انتخاب شده است. امتیاز دهی به ازای هر خط (به صورت افقی یا عمودی) است. روبات های واحد ارزش خود را می شمارند. دو ربات یکسان در یک خط ۱۰ برابر ارزش می شمارند. هر سه ربات یکسان در یک خط شمارش 100. کمترین خط امتیازدهی (به صورت افقی یا عمودی) نمره شما برای یک سطح است.

2016-11-20

موضوع: پازل

دفعات بازی 795 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...