جزئیات بازی

اتصال 5 بازی هیئت مدیره. بازیکنان متناوب در قرار دادن سنگ از رنگ خود را. هدف بازیکنان تراز کردن پنج سنگ از یک رنگ (عمودی، افقی یا مورب) است. Captures are obtained by flanking pairs of an opponents stones in any same direction (captures must consist of pairs; flanking a single stone does not result in a capture). یک بازیکن با به ثمر رساندن پنج سنگ پشت سر هم، یا گرفتن پنج جفت سنگ حریف برنده می شود.

2016-11-29

موضوع: پازل

دفعات بازی 794 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...