جزئیات بازی

تمام لامپ های نور را با یکدیگر و همچنین با باتری اصلی به هم متصل کنید. شما باید برای ایجاد اتصالات به عنوان بسیاری از لامپ های دیگر به عنوان تعداد نشان داد در لامپ. دو لامپ را می توان تنها به صورت عمودی یا افقی با یکدیگر متصل کرد و دیگر ۲ اتصال نداشت.

2016-11-19

موضوع: پازل

دفعات بازی 685 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...