جزئیات بازی

اشکال یخ زده در هوا آویزان هستند و تا زمانی که آنها را منجمد کنید حرکت نخواهد کرد. پیدا کردن سفارش صحیح برای بازسازی کوه یخ با استفاده از فیزیک!

2016-12-11

موضوع: پازل

دفعات بازی 782 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...