جزئیات بازی

هر روز پازل جدید Kakuro در 4 سطح دشواری. همچنین با آرشیوی چند ماهه. حل با توجه به قوانین کاکورو: اعداد (1-9) وارد نیاز به اضافه کردن تا سرنخ مربوطه.

2016-11-29

موضوع: پازل

دفعات بازی 1002 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...