جزئیات بازی

هر روز جدید 15 تا بازی پازل در 4 اندازه: 6x6 ، 7x7 ، 8x8 و 9x9. استفاده از منطق برای حل پازل. هدف شما این است که ایجاد مناطق، که در آن اعداد در هر منطقه در مجموع 15. مناطق می توانند هر شکلی باشند، تا زمانی که مجموع اعداد در هر منطقه ۱۵ باشد. همه اعداد باید مورد استفاده قرار گیرد برای تکمیل پازل.

2016-11-19

موضوع: پازل

دفعات بازی 679 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...