جزئیات بازی

جعبه آبی یک بازی منطق منحصر به فرد و مینیمالیستی است که در آن هدف شما حمل و نقل جعبه آبی از شروع سبز به جعبه قرمز است.

2017-01-02

موضوع: پازل

دفعات بازی 1025 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...