جزئیات بازی

استفاده از منطق خود را و حل اعداد محبوب پازل سودوکو، با پر کردن شبکه 9x9 با اعداد به طوری که هر ردیف، ستون و بخش شامل تمام ارقام بین 1 و 9. این نسخه ساحل کمک خواهد کرد که شما یک زمان از زندگی روزمره.

2017-01-02

موضوع: پازل

دفعات بازی 706 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...