جزئیات بازی

هدف از اضافه کردن آن است برای انتخاب اعداد است که اضافه کردن به جمع هدف. شما فقط مقدار محدودی از زمان برای انجام این کار. هر چه تعداد بیشتری برای رسیدن به جمع هدف انتخاب کنید، نمره شما بالاتر خواهد بود. هر چه مبلغی را سریع تر حل کنید، نمره شما بالاتر خواهد بود.

2016-11-19

موضوع: پازل

دفعات بازی 791 تعداد

برچسب ها: هیچ

بازی های بیشتر

بازیکنان برتر

اشتراک گذاری

در حال لود...
...